I dette innlegget skal det handle om hvordan bruk av Post-modellen som strategi kan hjelpe mange bedrifter med å oppnå et konkurransefortrinn i sosiale medier. Grunnen er at markedsføring gjennom sosiale medier er et aktuelt tema. Dermed er det spennende å skrive om noe som er aktuelt i dag.

I sosiale kommunikasjon der foreleser Cecilie Staude snakket mye om hvordan bedrifter kaster seg inn og oppretter profiler på sosiale medier uten mål og mening. Ja, det er viktig at bedriftene er på sosiale medier, men det å skape innhold, mål og mening er minst like viktig. ‘’Det å ikke være på Facebook er nesten det samme som ikke å være tilstede på nett i det hele tatt’’ (Wilhelmsen, Nisja 2017 s.162). Dermed hjelper det lite å ha en Facebook eller andre plattformer dersom bedriftene ikke vet hvem de ønsker å snakke til og hva de ønsker å oppnå. For å kunne bygge en strategi som skal hjelpe bedriftene på ulike plattformer i sosiale medier har Groundswell bygget opp en metode som skal hjelpe bedriftene å treffe bedre på sosiale medier. Denne metoden kaller Groundswell Post-modellen utviklet av Li og Bernoff.

POST-modellen

P – People

Hvem ønsker vi å oppnå? People handler om hvem bedriften skal snakke til. Dermed er det viktig å definere hvem målgruppen er. Li og Bernoff skriver at det å gjette hvem målgruppen kan fungere, men du kan ende opp med en strategi som målgruppen ikke er interessert i det hele tatt. Det å ikke definere hvem man ønsker å snakke til, uten mål vet man ikke hva som jobbes mot. Dermed er vil man treffe bedre med en planlagt strategi.

O – Objectives

Objectives handler om deres målsetninger. Hva organisasjonene ønsker å oppnå med sin kommunikasjon. Hva organisasjonene ønsker å oppnå ved bruken av sosiale medier. Her kan man ta i bruk SMART- modellen som foreleseren har snakket om. Målene bør være Spesifikt, Målbart, Attraktivt og realistisk. Uten mål vet vi ikke hva som skal oppnås. Målene er virksomhetenes viktigste styringsverktøy. Det gir arbeidet mening, uten mål finner de fleste arbeidet meningsløst og lite motiverende.

S – Strategy

Strategi handler om hvordan vil du at forholdet til kundene skal endre seg. Vil du at kundene skal spre budskapet til andre potensielle kunder. Vil du at kundene engasjerer seg i bedriften din. Hvordan du skal nå målet som er satt på Objectives. Eksempel på en strategi er å skape engasjement rundt innholdet som publiseres for eksempel på Facebook. Skape konkurranse rundt innholdet. ‘’Innlegg med høy livaktighet, noe som oppnås ved bruk av bilder og videoe eller innlegg med høy interaktivitet, for eksempel bruk av konkurranser eller spørsmål, skaper mer engasjement’’ (Magma April 2017). Dette er noe bedriftene kan gjøre, skape engasjement rundt konkurransen.         

T – Teknology

Den siste delen er hvilke kommunikasjonsplattformer skal organisasjonen velge. Det å velge riktig plattform er viktig for organisasjonen din. Fordi det som fungerer bra på for eksempel Facebook, fungerer kanskje ikke like bra på Snapchat. Ulike plattformene har ulike funksjoner, dermed må organisasjonene velge riktige plattformer for å kunne treffe sikre.

Kilder

Groundswell Li og Bernoff 2017 s. 67-68

Wien, Anders og Tafesse Wondwesen »Merkebygging på Facebook»
https://www.magma.no/merkebygging-pa-facebook

Kategorier: Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *