Hei!

Mitt navn er Nick Siripanya. Jeg er 23 år som studerer mitt fjerde semester av barchelorgrad i Økonomi Og ledelse på Høyskole Kristiania.

Dette semesteret har jeg valgt å studere Digital Markedsføring som valgfag. Grunnen er at vi lever i en verden fylt med teknologi, dermed er kompetanse innen Digital Markedsføring en relevant måte å tilegne seg kunnskaper på. Denne bloggen er en del av studieløpet, og vil omhandle temaer som jeg synes er spennende og interessant fra forelesningene!